Kako pridonosimo ciljevima Direktive o plastičnim proizvodima za jedinkratnu uporabu

Kao što je navedeno u našoj Politici korporativne društvene odgovornosti, u MA-COM-u preuzimamo odgovornost za naš utjecaj na okoliš i u skladu s njom implementirali smo sustave za:

  1. učiniti našu proizvodnju učinkovitijom i zatvorenijom, sa što manje otpada;
  2. reciklirati ili ponovno upotrijebiti veći dio nusproizvoda proizvodnje;
  3. odgovorno plasirati plastične proizvode na tržište, s informacijama o ponovnoj uporabi i mogućnostima gospodarenja otpadom.

EU je 2019. godine usvojio Direktivu (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih proizvoda od plastike na okoliš, poznatiju kao Direktiva o plastici za jednokratnu uporabu, čiji je cilj „spriječiti i smanjiti utjecaj određenih proizvoda od plastike na okoliš, […], kao i promovirati prijelaz na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima“.

Jedan od naših proizvoda spada u područje primjene Direktive – naš asortiman polipropilenskih čaša za jednokratnu upotrebu.

Kao proizvođači, kako je definirano u ovoj Direktivi, odgovorni smo za zahtjeve za označavanjem, kako je opisano u članku 7., i proširenu odgovornost proizvođača, kako je opisano u članku 8. (2) ove Direktive.

O zahtjevima za označavanje – naše označavanje jasno navodi odgovarajuće mogućnosti gospodarenja otpadom, imajući u vidu hijerarhiju gospodarenja otpadom. Radimo na ispunjavanju potrebnih gravura na proizvodu – bilježeći materijal i njegov utjecaj na okoliš kada se odlaže nepravilno, što će se primijeniti do roka u 2022. godini.

Kako bismo nastavili ispunjavati našu predanost podizanju svijesti o tom problemu i pozitivnom utjecaju na okruženje vlastite tvrtke i lokalnu zajednicu, 2022. implementirat ćemo potpuno novi sustav gospodarenja otpadom koji će moći preraditi 100% otpada tvrtke. Zajedno s novom infrastrukturom, planiramo organizirati trening za sve članove tima kako bi poučavali pozitivne prakse i utjecali na kaskadni efekt u zajednici.

 

Reference:

Copello de Souza, L., 2019. “Unfolding the Single-Use Plastics Directive”. [online] Zero Waste Europe. Available at: <https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2019/05/ZWE_Unfolding-the-SUP-directive.pdf> [Accessed 22 June 2021].

Directive (EU) 2019/904 Of The European Parliament And Of The Council Of 5 June 2019 On The Reduction Of The Impact Of Certain Plastic Products On The Environment. 2019. Offical Journal of the European Union.

“Single-Use Plastics Directive Is Published In The Official Journal Of The EU | Packaginglaw.Com”. 2021. Packaginglaw.Com.  Available at: <https://www.packaginglaw.com/news/single-use-plastics-directive-published-official-journal-eu> [Accessed 22 June 2021].