Knowhub projekt

U ponedjeljak, 08.02.2021. na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru održan je monitoring posjet projekta KnowHUB od strane šefa Međunarodnog Erasmus+ ureda u BiH gosp. Suada Muhibića i projekt službenice gđa. Mahire Zonić, gdje su Ma-com predstavljale naše kolege Tomislav i Vedrana.

Projekt ponajprije radi na povezivanju Sveučilišta i poduzetništva u svrhu intenzivnije suradnje između obrazovnog sustava i realnog sektora – kreirajući most za studente koji se uključuju na tržište rada. Ma-com već dulji niz godina surađuje s Fakultetom strojarstva, računarstva i elektrotehnike pružajući studentima obavljanje industrijske prakse te kroz zajedničku realizaciju projekata gdje ponajprije treba naglasiti obostranu angažiranost za vrijeme početka pojave pandemije.

Naše kolege su na svojim primjerima ukazale na važnost povezivanja ovih dviju strana i predstavile do sad realizirane projekate Ma-coma i Sveučilišta, a sigurni smo da će ih, i kroz ovaj i ostale, u budućnosti biti još mnogo.