Stručna praksa sa SSŠ Fausta Vrančića u Mostaru

Ma-com već tri godine surađuje s obrazovnim institucijama u Mostaru i Stocu kako bi pružio kvalitetnu stručnu praksu za učenike i studente u područjima strojarstva i elektrotehnike.

Kroz tri smo godine razvili programe, koje prilagođavamo uzrastu i obrazovnoj pozadini, tijekom kojih učenici ili studenti mogu upoznati sve odjele Ma-com-ove proizvodnje, poboljšavajući svoje tehničke i druge vještine. Svim su praktikantima na usluzi njihovi mentori i drugi kolege ako žele znati i raditi više.

Prošli je tjedan  još jedan učenik završio svoju stručnu praksu u Ma-com-u – David iz Srednje strojarske škole Fausta Vrančića u Mostaru, gdje uči da postane računalni tehničar. Za kraj prakse je sam nacrtao i izradio stalak za mobitel i stalak za slušalice, čime je kombinirao znanje stečeno u školi i na radnom mjestu.